Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Produksjon

 

 

Produksjonsanlegg – og dermed produksjonskapasitet av vårt selskap er liggende i Sloka (Jurmala by), der på et område på 7 hektar ligger vår fabrikk med totalarealet på over 3700 kvadratmeter.

Våre eksperter er høyklasses fagfolk med mange års erfaring innen produksjon av bindingsverkhus, innhentet ikke bare i Latvia, men i de Skandinaviske land og Europa.

Vi framstiller husene på et moderne, teknologisk høyutviklete utstyr laget av selskapet "RANDEK". Dette moderne utstyret gjør det mulig å oppnå den høyeste kvaliteten på leverte elementer samt optimaliserte produksjonsprosesser.

 

Du kan levere din bestilling til våre ingeniører med tekniske parametrer for husbugging eller sende inn skissetegning til vår E-postadresse: info@grata-eco-house.com, og ifølge disse opplysningene vil vi opprette foreløpig kostnadoverslag.